.

Sdělení výboru SVK vlastníkům

24. členská schůze Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 se bude konat na jaře 2021 - s ohledem na situaci s Covid-19.
Program, včetně pozvánky, obdržíte, jako obvykle, v předstihu.


vloženo dne 12.11.2020

Opravy domu - výběrová řízení

Materiály k výběrovým řízením jsou umístěny zde: podklady výběrových řízení.

Nahlášení poruch a závad

Poruchy a závady výtahů, společných domovních rozvodů ÚTO, TUV, SV, osvětlení, elektřiny, na zámcích,
oknech, dveřích nebo nepořádek a vandalismus ve společných prostorách domů nahlašte vždy J. Královi,
mob.  773 ‌557 ‌018  nebo  napište na e-mail: spol.kostrinska580@seznam.cz  či zanechte písemný vzkaz
ve schránce SVK v domě Kostřínská 580/3.

Závady a nedostatky na veřejném prostranství v okolí našeho domu můžete nahlásit na k tomu určených
stránkách Městské části Praha 8: závady.

Klíče od sušárny

Výdej klíčů zajišťuje pí. Pártlová, Kostřínská 579/1, byt č. 2.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči:

150

Záchranka:

155

Policie:

158

Tísňová linka:

112


Pražské vodovody a kanalizace, a.s., hlášení poruchy - tel.: 840 ‌111 ‌112, e-mail: info@pvk.cz
PRE, a.s., poruchová linka: 1236, pro ohrožení života - tel.: 224 ‌919 ‌473, e-mail: poruchy@pre.cz
Schindler výtahy, a.s., t. 257 ‌293 ‌187-8, v nebezpečí - tel.: 257 ‌293 ‌123, e-mail: info@cz.schindler.com
Pražská teplárenská, a.s., ‌hlášení závad nebo poruch - tel.: 266 ‌753 ‌850, e-mail: ptas@ptas.cz

Elektrikář:    Myška,   mob. 602 ‌131 ‌660, ‌ Brejcha, mob. 608 ‌980 ‌948
Instalatér:    Blažek, ‌ mob. 737 ‌491 ‌118, ‌ opravy provádí po 17.00 hod. a po dohodě i v sobotu.

Zámečnická pohot.:   mob. 732 ‌810 ‌162
Opravy či seřízení oken i dveří:  fa. BALU, Bartoš, mob. 604 ‌924 ‌207, 604 ‌233 ‌450

Stránky MČ Praha 8

obr1

Stránky MČ Praha 8 informují obyvatele Prahy 8 ...

Časopis Osmička MČ Praha 8

obr2

Časopis Osmička je rozesílán především obyvatelům Prahy 8 ...

Časopis Naše Praha 8

obr3

Časopis Naše Praha 8 je též rozesílán hlavně obyvatelům Prahy 8 ...

Pražská energetika

obr4

Pražská energetika dodává elektrický proud po celé Praze ...

Pražská teplárenská

obr5

Pražská teplárenská zajišťuje vytápění ...

Pražské vodovody a kanalizace

obr6

Pražské vodovody a kanalizace - aktuality, odstávky, havárie ...

Výtahy Schindler

obr7

Opravy, servis a rekonstrukce výtahů f. Schindler ...

Portál Pražana

Web portál pro elektronická podání Pražanů