.

Z historie městské části Praha - Bohnice

Městská čtvrť Bohnice je součástí 15. největšího města Evropské Unie. ‌ Katastrálně se rozkládá v severní části Prahy na pravém břehu Vltavy. Na severozápadním okraji se nachází ostrožna s pozůstatky hradiště Zámka. Místo bylo osídleno již v eneolitu, době bronzové, době Halštats-ké a nejpozději v raném středověku zde vzniklo opevněné hradiště, které zaniklo požárem na konci devátého století. ‌ V lokalitě Bohnic máme doloženo osídlení minimálně od r. 1158 - zápis o vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla. ‌ Obec Bohnice již od konce 16. století patřila ke statkům nejvyššího purkrabství, tedy extenzivně zemědělsky využívané plochy.   V místě dnešního sídliště se tak nacházely hlavně pole a louky patřící statkářům z Troje a okolí. ‌ Bohnice jsou součástí Velké Prahy spolu s nejstarším pražským předměstím Karlínem (1. písemný záznam pochází z r. 1817), Trojou (1. písemný záznam z r. 1637) a Kobylisy (1. písemný záznam z r. 1297) od roku 1922.

Tyto odkazy na články popisují historii Bohnic: "Bohnice - historie", "Staré Bohnice", "Nové Bohnice", "Sídliště Bohnice", "Bohnice - hřbitov".
Mapa z 19. století čtvrť ukazuje jako samostatnou obec blízko hranic tehdejší Prahy.

map 19.stol

Několik pohledů na lokalitu Kostřínská 579, 580, 581 v dochovaných katastrálních snímcích od r. 1938 až po r. 2013:

letecký pohled na lokalitu v r. 1938

mapa

letecký pohled na lokalitu v r. 1953

mapa

letecký pohled na lokalitu v r. 1953 - detail

mapa

letecký pohled na lokalitu v r. 1975

mapa

letecký pohled na lokalitu v r. 1975 - detail

mapa

letecký pohled na lokalitu v r. 1988

mapa

V časopise Osmička, který vydává MČ Prahy 8, v čísle z března 2008 je na straně č. 4 zajímavý článek o starých Bohnicích - přečíst si jej mů-
žete na tomto odkazu: "Historie Bohnic 1" a druhou část článku z dubna 2008, strany 5, na tomto odkazu: "Historie Bohnic 2".

V roce 1922 se území stalo součástí Prahy VIII a v roce 1949 bylo přičleněno ke správnímu obvodu Praha 8 společně s Kobylisy, Střížkovem a částmi Libně, Karlína a Troje. Následně v 60.letech 20.století, v rámci bytové koncepce Prahy, dostal architekt Václav Havránek toto prakticky neobydlené území k dispozici, aby navrhnul urbanistické řešení nového sídliště Bohnice pro 30 000 obyvatel.

Vládním rozhodnutím o výstavbě Severního města o 10 000 bytech bylo nutné vykoupit všechny pozemky. Proto ještě v roce 1972 na základě uzavřené kupní smlouvy je parcela 1285/1 o výměře 20 055m² vykoupena Československým socialistickým státem – Výstavbou sídlišt Prahy, za cenu 45 822 Kčs. V roce 1996 je pozemek, na základě zákona č.172/1991 Sb. dle § 3, ods. 4, převeden do majetku Hlavního města Prahy.

Současný stav pozemků je popsán zde: "Pozemky lokality Bohnice dnes". Rozloha čtvrti Bohnice - 4,66 km².

Ještě odkaz na jeden článek o Bohnicích z dnešní doby: "Nejlepší pražské bydlení. Bohnice, ta strašná paneláková hradba".